Johtokunta

ToVoLin toiminnan perustana ja taustalla pyörivänä voimana on yhdistyksen johtokunta. Johtokunta koostuu 6-8 jäsenestä, ja toimintakausi on aina kaksi vuotta (puheenjohtajalla yksi vuosi). 

Johtokunnassa hoidetaan kaikki jumppasalien ulkopuolinen työ: mainonta, laskutus, tilastointi, tulevan suunnittelu, seuran ja sen toiminnan kehittäminen ym. Johtokunnan jäsenillä on ennalta sovitut roolit, joita tarkastellaan vuosittain. Johtokunta toimii myös vapaaehtoisvoimin, eikä toiminnasta makseta palkkaa tai muuta rahallista korvausta.

VUODEN 2022 JOHTOKUNTA

Puheenjohtaja: Sanna Säkkinen

Varapuheenjohtaja: Lilja Pötry

Sihteeri: Anni Asunmaa

Rahastonhoitaja: Kaija Syrjänen (johtokunnan ulkopuolinen)

Voimisteluvastaava: Kati Väljä

Lasten ryhmien vastaava: Miia Koskinen

Aikuisten liikunnan vastaava: Jaana Kimari, Miia Koskinen

Toimistovastaava: Leena Jokinen